Posilujte sebedůvěru

Sebedůvěra je základním stavebním kamenem, chcete-li zaujmout muže. Věřit musíte především sama sobě, abyste mohla i suverénně vystupovat. Všechno má však své meze vkusu. I sebedůvěra musí být podložená, opravdová a důvěryhodná. Přehnaná důvěra v sebe samotnou hraničí s přidrzlostí a nepůsobí nejlépe. Věci, či vašemu záměru může přehnaná míra sebedůvěry spíše uškodit, než pomoci.

Neodhalte sebe samu na povel

Nejlépe znáte sebe samu jedině vy, právě vy samotná. Víte dobře o všech svých plusech, mínusech, kladných vlastnostech i o těch záporných. Vždy se lépe opřete o své klady a nebudete snad nikoho chtít prvoplánově zaujmout svými zápory, ale nevyplácí se přetvařovat a dělat, že vůbec neexistují. Všechno samozřejmě nemusíte z rukávu vysypat během prvního momentu, kdy se o muže ucházíte. Počítejte ale s tím, že pokud jste jej již opravdu zaujala a situace se bude dále vyvíjet, postupně vaše mínusy odhalí. S touto skutečností nebojujte, ale předejděte vědomě zbytečným nepříjemnostem.

Na sebedůvěře se naučte poctivě pracovat

Přijměte o sobě všechna pro a proti. Každý v sobě máme něco, čeho bychom se snad raději vzdali. Nikdy nikdo ještě nebyl naprosto dokonalý. A proto se tak ani nesnažte prezentovat. Svou cenou pozornost spíše zaměřte na práci s informacemi, které o sobě máte. Berte se takovou, jaká ve skutečnosti jste a takovou se mějte i ráda. Neschovávejte se zuby nehty a vytrvale pouze za plusy. Mínusy k vám patří. Pokud se je naučíte přijmout a nebudete s nimi bojovat, nepozorovaně tak posilujete sebedůvěru, která je velmi potřebná. Naučíte-li se nebojovat se svými zápory, o to pohodověji budete působit. Ne snad flegmaticky, ale přesně tak, jak se to hodí. Neafektovaně. I vám samotné se nakonec uleví.